Kommunikation och relationer

Två fantastiskt spännande områden!

Vi kommunicerar ständigt, både medvetet och omedvetet. Vår kunskap och förmåga att kommunicera på rätt sätt, i rätt sammanhang, har stor påverkan för hur vi uppfattas av andra. Både i privatlivet och arbetslivet får det stor inverkan.

Vi tar det ofta vår förmåga att kommunicera som självklar, genom samtal, klädval, gester och aktiviteter på nätet och fysiska besök.

Relationer genomsyrar allt i vårt liv, både på jobbet men även privat.

Relationer betyder mer och mer i vårt arbetsliv. En stor mängd forskningsrapporter bekräftar hur goda relationer påverkar försäljningsresultat, marknadsandelar och arbetsmiljö på ett mycket positivt och genomgripande sätt.

Privat är goda relationer en viktig nyckel till ett välmående liv. Här håller nog alla med!

Kontakta oss för samtal om kommunikation och relationer. Du kanske behöver lära mer om dessa ämnen och hur de påverkar dig och din organisation!?

Klicka på gråa fältet för PDF med: P4RM Presentation och arbetssätt

3410_adjust3343_adjust3197_adjust3250_adjust

3276_adjust

Kommunikation

Vi tar det ofta vår förmåga att kommunicera som självklar, genom samtal, klädval, gester och aktiviteter på nätet och fysiska besök. Det finns däremot många fler områden och tillfällen då vi inte inser hur mycket vi kommunicerar! Det påverkar våra affärsrelationer. Det påverkar teamen vi arbetar i. Det påverkar vårt privatliv, både positivt och negativt.

Tänk bara, i arbetslivet, på hur en presentation på en föreläsning ibland kan vara både urtråkig, och ibland helt fantastisk! Här beror det mycket på hur föreläsaren kommunicerar och vet hur man gör på bästa sätt!

En viktig affär kan på ett förloras när man inte är medveten om hur och vad man kommunicerar. Detta är speciellt vanligt i affärer mellan länder. Kulturella skillnader kan bli riktigt tydliga när man ”kommunicerar fel” och mottagaren tolkar budskapet helt tokigt. 

Vi har mycket mer att lära oss gällande kommunikation!

Kontakta oss för samtal om kommunikation och relationer. Du kanske behöver lära mer om dessa ämnen och hur de påverkar dig och din organisation!?

3318

Utbildning, exempel

Kommunikation för team- och grupputveckling
Mål:
– Bli medveten om din och dina kollegors viktiga roll i kommunikationsprocessen.
– Bli medveten om kommunikationsprocessen påverkan och kraft i teamet och organisation.
– Få effektiva och praktiska kommunikationsredskap att använda i dina dagliga relationer.
– Bli tryggare som person när du lär dig med om dig själv och om hur kommunikation påverkar dig och de runt om dig.
– Skapa mer harmoniska och effektiva team och grupperna genom att använda rätt kommunikationen.

Relationer

Relationer genomsyrar allt i vårt liv, på jobbet men även privat.

Relationer betyder mer och mer i vårt arbetsliv. En stor mängd forskningsrapporter bekräftar hur goda relationer påverkar försäljningsresultat, marknadsandelar  och arbetsmiljö på ett mycket positivt och genomgripande sätt.

Privat är goda relationer en viktig nyckel till ett välmående liv. Här håller nog alla med!

Vi har mycket mer att lära oss gällande relationer!

Kontakta oss för samtal om kommunikation och relationer. Du kanske behöver lära mer om dessa ämnen och hur de påverkar dig och din organisation!?

Share