Känner du igen dig?

I ditt liv förväntas du hanterar du många olika roller i olika situationer. Som föredöme och vägvisare i din föräldraroll, engagerad ledare i ditt team, tuff förhandlare i affärer eller strukturerad företagsledare med visioner och en klar målsättning. De flesta av oss upplever att det är svårt att hantera alla roller vi har.

Vi alla behöver stöd, feedback, support och struktur i vårt arbetsliv, men även i vårt privatliv. Det är inte så enkelt att hantera alla situationer och relationer vi befinner oss i. Du känner säkert igen dig!

Det finns några grundstenar i våra liv som starkt påverkar hur vi mår och hur vi möter och bemöter våra medmänniskor.
– ”Vem är DU och vilka värderingar du har i ditt liv?” Inte din yrkesroll utan vem just DU är.
– ”Trygghet i ditt liv” Upplever du trygghet i ditt liv? Är du trygg i ditt uppdrag på jobbet? Upplever du trygghet i ditt privatliv?
– ”Dina relationer” Har du goda relationer i ditt privatliv? Har du goda och givande relationer i ditt arbetsliv?
– ”Din kommunikation” Hur vill du uppfattas av andra? Hur väljer du att hanterar du agerande och kommentarer från andra? Utstrålar du trygghet eller osäkerhet?

Dessa delar är otroligt viktiga för att vi skall må bra som individer. De är också avgörande för att vi skall kunna vara goda, välmående och engagerade ledare som får medarbetare och andra att utföra stordåd!

Kontakta mig så kan vi ta en stund och samtala om hur just du har det och vad du önskar!

Klicka på gråa fältet för PDF med: P4RM Presentation

Share