Vad behöver du?

Vet du vad din organisation behöver?

Positiv energi, högre lönsamhet, drivkraft, effektivare organisation, gott ledarskap, välmående team, inspiration, affärsutveckling?

Vad är din spontana känsla? Hur behöver du, ditt team, ditt företag eller organisation utvecklas?

– ”Gemensamma värderingar” är grunden till goda och effektiva företag!
– ”En tydlig vision och målbild med strukturerad agenda” är avgörande för att ledningen skall få engagerade medarbetare.
– ”God kunskap och förståelse för kommunikation och relationer hos team och individer” ger en effektiv och välmående organisation.
– ”Modern och effektiv försäljningsstrategi” skapar god lönsamhet.
– ”Genomlysta arbetsprocesser” skapar lönsamhet och engagerade medarbetare.

Senaste forskningen inom ledarskap, team- och organisationsutveckling är ramverket i utvecklingsuppdragen. Vi utgår från din verklighet och dina utmaningar i projektet. Tillsammans kommer vi tillsammans att nå fantastiska resultat!

Det blir en spännande och mycket givande resa tillsammans!

Klicka på gråa fältet för PDF med: P4RM Presentation och arbetssätt

3402_adjust3250_adjust
Verksamhet_stor_1

Kund- och medarbetarundersökning

Vi genomför naturligtvis kund- och medarbetarundersökning av olika slag för att, bland annat kartlägga kundnöjdhet och gruppsammansättning. Vi arbetar med de bästa verktygen, för kundens bästa! Dessa kartläggningar kan användas som en god grund i utvecklingen av ledarskap och organisationer.

3327_adjust

Se möjligheter när andra ser problem

Hur möter du utmaningar? Vi har alltid ett val hur vi hanterar det som möter oss. Blir de tyngande problem eller ser vi det som erfarenheter och möjligheter.

Det är DU som väljer hur du skall hantera det du möter. Ditt egna välmående och din förmåga att lösa utmaningen är helt beroende av det!

Varje individ i en grupp eller team behöver redskap och förståelse för hur man möter utmaningar på ett konstruktivt och givande sätt. Det är avgörande för hur effektiv och välmående gruppen och teamet är!
Möjlighetsinriktat förhållningssätt är fokus och drivkraften i att utveckla teamen.
Det är ett förhållningssätt som de flesta kan lära sig att leva efter, om man vill. Tillsammans kan vi utveckla en mer utvecklande miljö på ert företag eller i er organisation.

Låt oss träffas och samtala om hur vi kan gå vidare!

3426_adjust

Hitta smartare lösningar, allt kan bli bättre!

I ALLA organisationer och företag finns det mycket man kan göra bättre och effektivare.

Effektivare arbetsprocesser, högre försäljning, minskad produktionskostnad, ökad lönsamhet, mm.
DU kan göra stora förbättringar utan att investera i stora projekt och system! Stanna till, titta runt om dig, fråga dina medarbetare, var smart!

Ja, jag tror du kan se förbättringspotential på många områden i din organisation. Det svåra kan vara att identifiera dem och ta fram bästa plan för att genomföra dem.

Du kan få effektiv och strukturerad hjälp med att identifiera områden och processer.

Kontakta oss för att givande samtal.

3323_adjust

Utveckla

Ordet ”utveckla”
Känns det jobbigt? Känns det hotfullt? Innebär det en möjlighet till förbättringar?

Utveckling är en viktig del av livet. Både för dig privat och din organisation. Att inte utvecklas innebär att du stannar. För en organisationen är det förödande.
Den organisation och företag som inte utvecklas löper stor risk att gå under. Det visar historien gång på gång.

Bara den organisation som lär av historien har framgång i sin strategi för framtiden!

Att utveckla betyder att jobba bland annat med:
– ”Historien” Hur kom vi dit vi är idag? Vad har vi att lära av historien? Hur påverkar det oss?
– ”Vision och mål” Vad vill vi vara om 2-3 år? Delmål och resurser! Delad vision! Alla skall med!
– ”Strategier” Utforma och ständigt hålla levande. Alla skall vara aktivt delaktiga.
– ”Avstämning, feedback och firande” Behålla fokus, trygga och effektiva medarbetare, skapa förväntan och positiva känslor för det gemensamma målet.

Vi utgår alltid från den situation du eller ni befinner er i. Efter samtal och genomgång ser vi tillsammans de områden vi behöver ta tag i först. Vi lägger tillsammans upp en plan för utvecklingsarbetet.

Vi finns med under processen framåt på din och ditt företags spännande utvecklingsresa.

3398_adjust

Utgångspunkt från din/er verklighet

Vanliga steg i processen tillsammans:
1. Samtal med ledning / ledarna
2. NMI / NKI eller intervjuer med medarbetarna beroende på projektets art.
3. Föreläsning eller utbildning
4. Framtagning av vision, mål, värderingar för projektet.
5. Utformning av tidsplan, resurser och strategier.
6. Genomförande med löpande avstämning, feedback för att alla skall vara delaktiga i processen.
7. Återkommande NMI / NKI under ett par år för att kartlägga utveckling.

Naturligtvis sker kontinuerlig avstämning med ledarna på företaget.

Huvudfokus är ett nära och praktiskt arbete med utgångspunkt från ER verklighet och verksamhet!
Det starka kopplingen till att kunna påverka den egna verkligheten är kraftfulla redskap vi använder i processen.

3364sv

Samtal, reflektion och bollplank

ALLA behöver någon att samtala med. Någon som lyssnar, ställer frågor, ger ett nytt perspektiv eller ger råd. Många ledare och chefer upplever en stor brist i detta. De känner sig ofta ensamma i sin roll, på företaget eller i organisationen.

Stanna upp och tänk efter hur du har det i ditt liv och hur du agerar. Allt för ofta ”rullar det bara på i full fart!”

Alla behöver ett ”bollplank”, någon att samtala med, reflektera tillsammans med över livet och sin livssituation. Tyvärr är vi män, generellt, ganska dåliga på detta. Vi måste bli bättre!

Ett telefonsamtal, en lunch, en god fika eller annan stund kan ge mycket god energi och insikter att ta med sig in i arbetet.

Det är ingen lyx, det är en nödvändighet för att vi skall må och fungera bra!

Hör av dig! 🙂

3459_adjust

Inspiratör

Wow! Tänk så mycket positiv energi, kreativa idéer, utvecklande projekt, välmående medarbetare och andra bra saker man kan åstadkomma med öppenhet, nyfikenhet, energi, fantasi och en fokuserad inriktning på möjligheter!

Det finns många som fått uppleva den energi och inspirerande drivkraft jag kan ta med mig in i ett sammanhang. Ibland behövs just den vitamininjektionen i en individ, grupp, företag eller annat sammanhang!

Låt mig komma och samtala med dig om positiv energi och inspiration till just dig, ditt företag eller organisation!

Share