• Certifierad för Extended DISC

  DISC profiler bygger på DISC teorin, ett vida spritt koncept för att utforska människors beteende.

  Extended DISC som har funnits sedan 1994, och används för att bättre förstå människors beteende och kommunikationsstil.

  Personlighetsanalysen erbjuder över 800 beteendekompetenser kopplade till olika roller, nivåer och branscher. Dessa kan användas och kombineras för att utveckla många områden i organisationen.

  Medarbetarpolicy
  Ledarpolicy
  Värderingsarbete
  Kulturfrågor
  Kommunikationsutveckling
  Kundrelationer
  Rollbeskrivningar
  Feedback

  Extended DISC bidrar till personlig medvetenhet och förändring:

  • Från önskat beteende till situationsanpassat beteende
  • Från ett beteende som utgår från mig själv till ett beteende som tar hänsyn till den andra personen
  • Från naturligt beteende till utvecklat beteende
  • Från spontant beteende till medvetet beteende

  Extended DISC beskriver personens olika rektioner i olika situationer och miljöer. Det ger personen en möjlighet att bättre förstå sin egna och andras beteenden. Den ger också möjlighet att utveckla sitt beteende för att bättre undvika onödiga situationer och konflikter. Extended DISC ger även möjligheter för personen att se vilka miljöer och situationer som ger mest energi.

  En persons beteende påverkas av hans/hennes personlighet. Personligheten, utifrån beteendet, kan delas in i olika delar. De viktigaste är:

  • Kulturellt arv
  • Omedvetet beteende
  • Beteendefilter
  • Medvetet beteende

  Hos Extended DISC hittar du många verktyg som kan utveckla din eller dina kunder verksamhet:

  • DISC analyser
  • gapanalyser (öppen 360)
  • resonemangstest
  • medarbetarundersökningar
  • talent management
  • ledarskapsutveckling
  • utvecklingssamtalsstöd
  • paranalys
  • rekryteringsstöd
  • teamrapporter
  • stressfaktorer (vad stressar, tecken på stress, hur lösa upp den)
  • konflikthantering
 • 3354_adjust3229_adjust3378_adjust
 • Share